Zodpovedný tím

Kontrola kvality fenolovej dosky je implementovaná v každom odkaze

11

Prenatálna detekcia fenolovej živice

4

Potvrdenie špecifikácie fenolovej dosky vo výrobe

32311

Postprodukčné dimenzovanie fenolovej dosky

122222

Dávkové testovanie výkonu fenolovej dosky

13

Dávkové testovanie výkonu fenolovej dosky

14

Dávkové testovanie výkonu fenolovej dosky

15
116