Elitný tím

Jasná spoločnosť po rokoch praxe vytvorila obchodné oddelenie, oddelenie výroby (oddelenie dodávok živice, oddelenie kontroly dosiek hotových výrobkov, oddelenie spojovacej dosky a balenia), oddelenie výskumu a vývoja a kontroly produktov a oddelenie finančných služieb s dvoma generálnymi riaditeľmi ako jadro.Všetky oddelenia plnia svoje vlastné povinnosti a zodpovednosti, navzájom spolupracujú, odvádzajú dobrú prácu pri konzultáciách so zákazníkmi, výrobe, popredajnom servise a inej súvisiacej práci fenolovej dosky, zabezpečujú, že všetky aspekty konzultácií so zákazníkmi sú spracované, riadené a zodpovedné, ktorý priemysel jednomyseľne uznal.

Náš tím je profesionálny, oddaný, jednotný a nadšený.Sme teplá rodina.Tešíme sa na nových priateľov a poskytovanie profesionálnych a úprimných služieb

elitný_tím (3)
elitný_tím (4)
elitný_tím (2)
elitný_tím (51)
elitný_tím (2226)